Volgers

Privacyverklaring

Privacyverklaring “Gina's kaarten”

Deze privacyverklaring is gemaakt om te voldoen aan de Europese privacywet, de GDPR.Iedereen die om wat reden ook persoonsgegevens verwerkt, verzamelt of plaatst, is vanaf 25 mei 2018 wettelijk verplicht om een privacyverklaring op te stellen. Ook voor een hobbyblog. Blijf zelf alert wat je wel en niet openbaar wil maken. Bij het plaatsen van een reactie op één van mijn blogposts kunnen andere mensen dit ook lezen en doorklikken naar jouw pagina.

MIJN CONTACTGEGEVENS:

https://freubel69.blogspot.be
freubel69@gmail.com


PERSOONSGEGEVENS DIE "GINA'S KAARTEN" VERWERKT:

"Gina's kaarten" toont je persoonsgegevens doordat je mijn blog bezoekt en mijn blogposts leest. Als je een reactie plaatst laat je gegevens achter (naam, foto, IP-adres) en als je mij een e-mail stuurt laat je ook gegevens achter (naam, e-mailadres, website-adres en overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt).


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN:

"Gina's kaarten" heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze natuurlijk toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is mij echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Aan ouders/voogd wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als iemand ervan overtuigd is dat er zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via freubel69@gmail.com, waarna ik deze informatie zal verwijderen.


DOEL EN GRONDSLAG VAN HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS:

"Gina's kaarten" verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het kunnen verzenden van een bericht/reactie wanneer er een nieuwe blogpost wordt geplaatst op "Gina's kaarten".
  • het kunnen verzenden van een bericht wanneer ik reageer op jouw reactie op één van mijn blogposts.

Je gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden


 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:

"Gina's kaarten" neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's en/of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.DE TERMIJN VAN HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS:

"Gina's kaarten" bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de reeds eerder beschreven doelen waarvoor je gegevens worden verzameld.
  • de gegevens die je achterlaat bij het reageren op een blogpost blijven bewaard
  • e-mails die je me hebt gestuurd worden ten laatste na een jaar verwijderd.DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN:

Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt:
  • indien moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting of,
  • met jouw uitdrukkelijke toestemming.


COOKIES:

Bij je bezoek aan "Gina's kaarten" word je d.m.v. een cookie-melding om jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Het gaat in dit geval om zogenaamde "third party cookies" van Google (Blogger) en waarop ik geen invloed kan uitoefenen.

"Gina's kaarten" maakt geen gebruik van eigen cookies (zogenaamde First party cookies).

Je kunt dit controleren door gebruik te maken van de volgende website www.cookiechecker.nl

De foto's, afbeeldingen en teksten op "Gina's kaarten" kun je niet via een "knop" delen op sociale media (zoals bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest). Deze sociale netwerken plaatsen ook cookies zodra je op deze media inlogt. Dit zijn zogenaamde "tracking cookies". Dus "Gina's kaarten" biedt daartoe niet de mogelijkheid.

Ook maakt "Gina's kaarten geen gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te kwantificeren, analyseren of voor andere doeleinden. Ook hierdoor is er geen sprake van "tracking cookies".

Je kunt ervoor kiezen om cookies standaard te blokkeren. Dit kun je instellen via de instellingen van je browser. Een handig hulpmiddel hierbij is www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen


 

DE BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS:

Mede d.m.v. beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) probeert "Gina's kaarten" jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. In het geval je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.Geen opmerkingen:

Een reactie posten